Кристален камък при изпотяване

Политика За Поверителност

Настоящата политика за защита на личните данни (‘‘Политика’’) описва как и защо обработваме личните Ви данни, предоставени от Вас на нашия уебсайт с интернет адрес https://kristalenkamak.com. (“Уебсайта“), как ги защитаваме и съхраняваме, както и какви са правата Ви във връзка с Вашите лични данни. Ние уважаваме неприкосновеността на личните Ви данни и се задължаваме да не използваме предоставените от Вас данни без Вашето съгласие. Обработването на личните Ви данни ще се осъществява винаги в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) („Регламента“), Закона за защита на личните данни и всеки друг приложим закон за защита на личните данни.

Информация за Администратора

Уебсайтът с интернет адрес https://kristalenkamak.com е собственост и се управлява от “Полияна“ ООД, ЕИК 147003417, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8001, ул. Батак № 26, ет. 2, („Полияна“). За целите на законодателството в областта на защитата на данните, ние сме администратор при обработването на Вашите лични данни.

Каква информация събираме?

Ние не събираме лични данни от посетителите и потребителите на Уебсайта, освен ако те не ни ги предоставят доброволно. Ние използваме Вашите лични данни единствено, за да предоставим предлаганите в Уебсайта услуги и да удостоверим конкретната самоличност при влизане в системата. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната услуга или част от нея.
Информацията, която ни предоставяте, включва име, електронна поща и телефон за връзка. При извършване на поръчка, в допълнение към предоставената информация, събираме и адрес за доставка.
При извършване на поръчка на Уебсайта ние събираме следните данни, които са ни необходими, за да обработим поръчката и да я доставим съгласно изискванията му: име, електронна поща, телефон за връзка и адрес за доставка. Такава информация събираме и в случай на Връщане на стока.
За да се абонирате за нашия Бюлетин и да получавате известия за промоции и интересна информация от нас, Вие ни предоставяте своя имейл и име за връзка.
В определени случаи, при Връщане на стока и/или отказ от договора, ние можем да поискаме информация относно Вашия IBAN, за да Ви възстановим съответните суми.
Нашият уеб сайт използва “бисквитки”, които събират допълнителна информация. За повече информация относно нашата политика за използване на “бисквитки” виж туk .
Ако не желаете или изберете да не ни предоставите част от поисканата информация, може да бъдем принудени да не изпълним поръчката, тъй като няма да можем да изпълним нашите договорни и законови задължения. Ние нямаме достъп до картови данни, както и до автентикационните данни при разплащане с кредитна или дебитна карта или чрез банков трансфер, и по никакъв начин не ги регистрираме или съхраняваме.
Когато се свързвате с нас по някаква причина чрез електронна поща, функционалностите на Уебсайта или по телефон, може да обработим всякаква информация, която ни предоставите. Всички имейли, изпратени до нас, както и всички съобщения, получени чрез нашия онлайн формуляр за връзка, се записват и препращат до съответните ни служители, натоварени с обработването на заявката, като можем да ги запазим, за да подобрим нашите продукти, услуги и Уебсайт.
Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Регламента. Ние се стремим да гарантираме безопасността и неприкосновеността на личния живот на децата онлайн, поради което съзнателно не събираме или обработваме лични данни на деца на възраст под 13 години, освен в случай че сме получили съгласие от страна на родителите.

За какво използваме информацията ви?

Ние зачитаме желанието на Ви да използваме данните Ви единствено по предназначението, за което са предоставени. В тази връзка ние събираме, използваме и обработваме информацията, описана по-горе за следните цели:
Предоставяне на нашите услуги във Ваша полза и изпълнение на договорните ни задължения, което може да включва, при необходимост, следното:

 • обработване на поръчка, направена от посетител или потребител на Уебсайта, включително приемане, проверка, изпращане и фактуриране;
 • разрешаване на всякакви проблеми, свързани с поръчки, закупени стоки или услуги, включително, но не само, свързани с анулирани поръчки;
 • връщане на продукти в съответствие с Общите условия на Уебсайта и законовите разпоредби, включително възстановяване на стойността на продукти;
 • осъществяване на комуникация, включително по електронна поща, необходима във връзка с осъществяване на поръчка, уведомяване за промени в нея, както и всякакво друго съдействие в тази връзка.

Осъществяването на гореописаната цел може да включва обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни, необходими за сключването и изпълнението на договора ни с Вас. Освен това, за изпълнението на тази цел се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.
Личните Ви данни могат да бъдат обработвани за защита и прилагане на нашите легитимните интереси, както и такива на други потребители или трети лица, като тези цели могат да включват осигуряване на нормалното функциониране и използване на Уебсайта, осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Ваши поръчки, обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни. При осъществяване на дейности, базирани на легитимен интерес, винаги поставяме Вашите основни права и свободи на първо място и се стремим те да бъдат незасегнати.
Въз основа на Вашето изрично предварително съгласие, можем да използваме предоставените от Вас лични данни за осъществяване на маркетингови и промоционални цели, включително доброволно участието в проучвания, информацията от които може да се използва за мониторинг или подобряване на работата на нашия Уебсайт, както и за подобряване на обслужването ни и предлаганите от нас продукти. В тази връзка, при наличие на съгласие от Ваша страна, можем да ви изпращаме съобщения, посредством канали за електронни съобщения, които съдържат обща и тематична информация, информация относно подобни продукти или продукти, допълващи закупените от Вас продукти, информация относно оферти и промоции. За целта, може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни. Обработването в такива случаи е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие. Всяко дадено съгласие може да бъде оттеглено по всяко време от вас за в бъдеще, като:

 • използвате функционалностите на Уебсайта, описани по-долу;
 • използвате връзка „Отпиши се“ в съобщенията, които получавате от нас; или като се свържете с нас, използвайки данните за контакт по-долу.

Възможно е да има случаи, в които обработването на личните Ви данни е свързано с изпълнението на наши законови задължения, в това число изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

Автоматична информация:

Получаваме различни типове информация, когато взаимодействате с нас. Например, както много сайтове и ние използваме “бисквитки”, като така получаваме определен тип информация, когато вашият уеб браузър има достъп до kristalenkamak.com или друго съдържание използвано от името на https://kristalenkamak.com/ посредством други сайтове.
“Бисквитките” са малки файлове, които сайтът или неговият доставчик на услуги прехвърлят на вашия твърд диск през вашия уеб браузър (ако сте го позволили чрез вашите настройки.) Това позволява на сайтовете или доставчиците на услуги да разпознават вашия браузър и да заснемат и помнят определена информация.
Използваме “бисквитки”, за да обработим продуктите в пазарската Ви кошница, да разберем и запазим вашите предпочитания за бъдещи посещения, да съставим обобщени данни за трафика на сайта и взаимодействието на сайта, така че в бъдеще да предлагаме по-добри практики и инструменти за сайта.
Ако предпочитате, можете да изберете получаване на предупреждение всеки път, когато се изпраща “бисквитка”, или можете да изберете да изключите всички бисквитки чрез настройките на браузъра си. Подобно на повечето уебсайтове, ако изключите “бисквитките” си, някои от услугите ни може да не функционират правилно. Въпреки това, все още можете да извършвате поръчки, като се свържете с нас.

Анализ:

Когато посещавате нашия Уебсайт, ние използваме инструменти за анализ от трети страни, за да събираме данни за вашия компютър и интернет връзка. Тази информация включва IP адреса на вашия компютър и / или доставчик на интернет услуги, когато имате достъп до нашия уеб сайт; интернет адреса на уеб сайтовете, от които се свързвате с нашия уеб сайт и от който сте дошли на нашия уеб сайт; браузъра, който сте използвали и движенията и предпочитанията ви на нашия уеб сайт. Цялата тази информация се използва вътрешно, за да се разбере как се използва уеб сайтът ни и за неговото подобрение. Също така използваме инструменти за анализ от трети страни, за да събираме данни за използването на нашите мобилни приложения. Събраната информация идентифицира типовете и времето на действията, които предприемате от вашия мобилен телефон, включително регистрацията и някои видове навигиране.
За да функционира правилно нашият Уебсайт и за да подобряваме постоянно качеството на предлаганите продукти, ние използваме следните програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес и анализират Вашето поведение при престоя на уеб страницата без това да Ви идентифицира като физическо лице: Google Analytics, Google Search Console, Google reCaptcha и различни WordPress plugins. В случай, че не сте съгласни с тези условия, не можете да използвате нашия Уебсайт пълноценно и не би следвало да го използвате занапред.

Принципи

 • Принципите, въз основа на които обработваме личните Ви данни, са:
  Принцип на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност на обработването на лични данни – събирането на лични данни трябва да бъде в рамките на необходимото. Информацията се събира по законен и обективен начин;
 • Принцип на свеждане на данните до минимум, както и на ограничение на целите и съхранението – личните данни не трябва да се използват за цели, различни от тези, за които са били събирани, освен със съгласието на лицето или в случаите, изрично предвидени в закона. Личните данни трябва да се съхраняват за период не по-дълъг от необходимото за целите за които се обработват личните данни;
 • Принцип на точност – личните данни трябва да са прецизни, точни, пълни и актуални, доколкото това е необходимо за целите, за които се обработват;
 • Принцип на цялостност и поверителност – личните данни трябва да се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

Споделяне на данни

Вашите лични данни се обработват от нашите служители за изпълнение на посочените по-горе цели. Освен това, можем да разкрием Ваши лични данни, доколкото считаме, че такова разкриване или предаване е необходимо за удовлетворяване на горепосочените цели, на следните категории получатели:

 • Подизпълнители и доставчици на услуги, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и за извършване на различни услуги, свързани с комуникация с посетители и потребители и техническа поддръжка, както и други услуги, свързани с администриране на поръчки, включително пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки до Вас, доставчици на платежни/банкови услуги с цел осъществяване на плащания, доставчици на маркетингови услуги, за реализиране на маркетингови дейности, за които сте предоставили съгласие, както и такива, свързани с пазарни изследвания, с наши партньори, които са вносители и/или доставчици на продукти, поръчани от Вас;
 • Компетентни органи, институции и лица, които има правомощията да изискат предоставянето на лични данни и на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;
 • Бъдещ продавач или купувач, в случай че “Полияна” е обект на продажба, или че то купува или е в процес на продажба или покупка на своя бизнес или активи или част от тях.

Понастоящем ние съхраняваме и обработваме личните Ви данни на територията на Република България.
В случай че Ваши лични данни бъдат предадени на доставчик на услуги, намиращи се в Европейския съюз или извън него, включително в държави, за които Европейската комисия не е признала адекватно ниво на защита на личните данни, ние ще предприемем всички необходими стъпки, за да гарантираме сигурността на Вашите права и интереси. Предаванията на данни към доставчици на услуги и други трети лица винаги ще бъдат защитени от договорни задължения и, когато е уместно, от други гаранции, като например стандартни договорни клаузи, издадени от Европейската комисия или схеми за сертификация.
Можете да се свържете с нас по всяко време, като използвате данните за контакт, посочени по-долу, за да разберете кои са държавите, към които предаваме Вашите данни и какви са защитните мерки, прилагани от нас във връзка с тези предавания на данни.

Колко дълго пазим Вашите лични данни?

Ние съхраняваме Вашите лични данни при спазване на принципа ограничаване на срока за съхранение на лични данни до строг минимум. Редовно правим проверки, за да установим кога и кои лични данни следва да бъдат изтрити. Въпреки това, предвид факта че обработваме вашите лични данни за различни цели, действителният период, за който ще се съхраняват личните данни, зависи от определени обстоятелства.
Обикновено се прилагат следните срокове на съхранение:

 • Личните данни, които ни предоставяте при регистрация на нашия сайт, се съхраняват за целия период на поддържане на регистрацията в сайта и до 1 /една/ година от прекратяване на регистрацията, освен ако спрямо определени данни не се прилага по-дълъг срок по закон;
 • Абонаменти за нашия Бюлетин се съхраняват за периода, за който е активен абонаментът, до неговото прекратяване и/или премахване на регистрацията;
 • Данни за осъществени от Вас поръчки се съхраняват за максимален срок 10 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на осъществяване на поръчката, съгласно изискванията на Закон за счетоводството.

Как защитаваме вашите лични данни?

Въвеждаме различни мерки за сигурност, за да поддържаме сигурността на вашата лична информация, когато подавате поръчка или въвеждате, изпращате или получавате достъп до вашата лична информация. Въпреки че работим усилено, за да защитим Вашите лични данни, не можем да гарантираме, че нашите действия ще предотвратят всеки неоторизиран опит за достъп, използване или разкриване на лични данни. Въпреки това, поддържаме планове за реакция при инциденти, в случай на физически или технически инцидент, за да се справим с това своевременно и да ограничим негативните последици от това.
https://kristalenkamak.com/ използва защитен сървър. Цялата предоставена информация се предава чрез технологията Secure Socket Layer (SSL) и след това се кодира в базата данни само за да бъде достъпна за онези, които имат разрешение със специални права за достъп до такива системи и се изисква да съхраняват информацията поверително. Не се съхранява на нашите сървъри информация за Вашите дебитни и кредитни карти.
https://kristalenkamak.com/ използва лицензиран GDPR tool за защита на Вашите данни.
Въпреки че работим усилено, за да защитим Вашите лични данни, не можем да гарантираме, че нашите действия ще предотвратят всеки неоторизиран опит за достъп, използване или разкриване на лични данни. Въпреки това, поддържаме планове за реакция при инциденти, в случай на физически или технически инцидент, за да се справим с това своевременно и да ограничим негативните последици от това.

Права на субекта на данните

В съответствие с приложимите разпоредби имате следните права:

 • На коригиране: когато считате, че вашите лични данни са неточни или непълни, можете да поискате такива лични данни да бъдат съответно променени;
 • На изтриване: в определени случаи, например ако личните Ви данни са били незаконно обработени или сте оттеглили съгласието си (ако обработката личните Ви данни се основава на съгласие), имате право да поискате от нас да заличим Вашите лични данни. Моля, имайте предвид, че това искане ще бъде удовлетворено, при условие че нямаме валидно правно основание и/или задължение да съхраняваме тези данни;
 • На ограничаване: можете да поискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни, освен ако това би противоречало на наше правно задължение;
 • На възражение: можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни на основания, свързани с конкретната Ви ситуация. Имате абсолютно право да се противопоставите на обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, което включва профилиране, свързано с такъв директен маркетинг;
 • Да оттеглите вашето съгласие: когато сте дали съгласието си за обработка на Вашите лични данни, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време; Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на данните на субекта, основано на даденото от него съгласие преди оттегляне му и на обработка основаваща се на друго правно основание;
 • На преносимост на данни: когато имаме законово основание и е технически осъществимо, данните Ви ще бъдат прехвърлени на трета страна;
 • Да подадете жалба до компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личните данни;
 • В случаите, в които с цел сключване или изпълнение на договор, Вие сте бил обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, Вие имате право ако сметнете за необходимо, да изразите гледната си точка, да оспорите това наше решение, като и да поискате човешка намеса в разглеждането му.
 • Обработването на лични данни от администратори на лични данни, както в публичната, така и в частната сфера е законосъобразно, ако е налице някое от правните основания, изчерпателно изброени в чл. 6, параграф 1 от Регламентa:

a) субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели;
б) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
в) обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;
г) обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;
д) обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
е) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.
Съгласието е едно от основанията за събиране и обработване на лични данни. Независимо от факта, че то е посочено на първо място, важно е да се знае, че всички правни основания са алтернативни и равнопоставени, като същите не са подредени в йерархична зависимост. Наличието на което и да е от тях прави обработването законосъобразно, при условие, че са спазени и другите изисквания на регламента.
Имате право да изтриете Вашите лични данни от сайтът https://kristalenkamak.com/
Можете да използвате предвидените от нас механизми за лесно и удобно реализиране на Вашите права, които можете да намерите тук https://kristalenkamak.com/privacy-cookies/.

Моля, свържете се с нас, като използвате посочените по-долу данни за контакт, ако желаете да подадете искане във връзка с гореописаните права. Ние ще положим разумни усилия, за да отговорим на искането Ви в рамките на 30 дни от неговото получаване. Ако не можем да удовлетворим молбата Ви в рамките на 30-дневния период, ще Ви уведомим своевременно за причината и очаквания срок. Възможно е да имаме по-силно правно основание за обработване на личните Ви данни, или да се прилага законово изключение. Ако отхвърлим молбата Ви, ще Ви дадем информация за причината.

Правила и условия

Използвайки нашия сайт, вие се съгласявате с нашите правила за поверителност онлайн.

Общи условия

Можете да се запознаете с Общите условия на https://kristalenkamak.com/  Тук

Връзка с нас

Ако имате каквито и да е въпроси във връзка с настоящата Политика Ви молим да се свържете с нас на посочените по-долу контакти:

тел. 0897 812 727

e-mail: info@kristalenkamak.com

Ако не сте удовлетворени  от начина, по който сме отговорили на Вашата жалба във връзка със защитата на лични данни, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. Можете да се свържете с надзорния орган по следния начин:
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Телефон: 02/91-53-518
Или на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Промени в Политиката

Настоящата Политика е последно обновена на 1.09.2023г. Ние можем да я променяме, за да бъде актуална спрямо действащото законодателство или нашите политики за поверителност. Ние ще публикуваме всички промени на тази страница и Ви насърчаваме да я следите редовно, за да бъдете информирани. Ако извършим промени, които съществено засягат правата Ви относно защитата на лични данни, ще Ви предоставим допълнително известие. Ако не сте съгласни с промени в тази Политика, трябва да преустановите използването на Уебсайта.